Genel Bilgiler

Misyon
Üniversitemizin Strajik Planın'da dile getirdiği üzere en temel amaç ve hedefleri arasında  "Yükseköğretimde eğitimin-öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası standartlara taşınması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması" yer almaktadır. İlgili amaç ve hedeflere yönelik olarak koordinatörlüğümüz iki ana misyon üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. 
(i) Farabi Değişim Programı'yla ulusal düzeyde, Erasmus+ Değişim Programı'yla uluslararası düzeyde ve Mevlana Değişim Programı'yla da küresel düzeyde öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarından faydalanmasını sağlamak ve programdan faydalanacak olan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kişisel ve akademik alandaki nitelik gelişimlerine katkıda bulunmak.
(ii) Farabi, Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları kapsamında üniversitemiz ile protokol sağlamış olan kurumlardan üniversitemize gelecek olan öğrenci ve öğretim elemanlarının üniversitemiz ve yöremize ait değerler ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve ulusal ve uluslararası programlar sayesinde değişim sağlayacak bireyler ile birlikte üniversitenin ve yörenin bilimsel ve kültürel bağlamda gelişimini desteklemek.

Vizyon
Koordinatörlüğümüzün vizyonu iki başlık altında değerlendirilebilir.
(i) Üniversitemizin ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde tanınırlığının ve saygınlığının arttırılmasına katkı sağlamak.
(ii) Üniversitemizin ulusal, uluslararası ve küresel düzeydeki değişim programlarından azami düzeyde yararlanabilmesini sağlamak adına protokol yapılması ön görülen üniversitelere ziyaretler gerçekleştirmek, kurumlar arasındaki eğitim-öğretim süreçlerinin benzerlik ve uygunluklarına yönelik bilimsel ve akademik etkinlikler yürütmek ve değişim programlarından faydalanabilme imkanı tanıyacak kurumlar ile işbirlikleri sağlamak.