2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

05 Kasım 2020 Perşembe

2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 1. Başvuru Dönemi Başlamıştır

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?  

2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 1. Başvuru Dönemi başlamıştır. Başvurular Ekampüs sistemi üzerinden online olarak alınacaktır.

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma gerekliliği yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru ve sınav süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme ofisimiz tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

- TRÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler.

- Başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri TRÜ Erasmus Yönergesi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yönerge için tıklayınız.

- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.

- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 

- Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini online başvuru süreci bitmeden Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. 

- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 

STAJ YAPILABİLECEK / YAPILAMAYACAK KURUMLAR

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. Akademik çalışma veya tez çalışması amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 

MADDİ DESTEK(BURS) VE STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA STAJ VE CoS SÜRECİ

- Birleşik Krallık'ta staj yapmak isteyen öğrenciler kabul mektuplarını aldıktan sonra vizeye başvuru yapabilmek için British Council'den CoS numarası almakla yükümlüdürler. CoS başvurusu öğrenciler adına ofisimiz tarafından yapılacaktır ancak öğrencilerin bu başvuru sürecinde diğer ülkelerden farklı olarak ekstra belgeler hazırlamaları gerekecektir. Öğrenciler Birleşik Krallık'tan kabul mektubu almış olsalar bile British Council CoS numarası vermeme hakkına sahiptir. CoS numarası alamayan öğrencilerin Birleşik Krallık'ta staj yapmaları mümkün değildir. CoS numarası için detaylı bilgi ofisimiz tarafından verilecektir.

- British Council'ın yoğunluğu sebebiyle, CoS numarasının çıkması bazen gecikebilmektedir ve vize almaya yeterli süre kalmayabilmektedir. Bu durumun da öğrenciler tarafından göz önünde bulundurulmasını ofis olarak tavsiye etmekteyiz. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Pandemi sürecinden dolayı yapılan online dil sınavında, yazılı sınav %50, dinleme sınavı %50 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına  10 puan kesinti uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan 20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise 30 puan kesinti uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini  Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini  Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanır.

- TRÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından daha önce düzenlenen toplantılara katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanır.

STAJ SÜRESİ VE STAJIN YAPILABİLECEĞİ DÖNEM  

- Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.

- Ofisimiz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.

- Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler (Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 

- Erasmus+ döneminde TRÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. 

- Staja başvuran öğrencilerimizin en geç 31 Mayıs 2022 tarihine kadar staj faaliyetini gerçekleştirip dönmüş olmaları gerekmektedir.

- Lisans düzeyindeki öğrenciler dönem içerisinde derslere girmekle yükümlü oldukları için yaz döneminde staj yapmaları beklenir. 

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hak kazanmaları durumunda eğer tez aşamasında öğrenim görüyorlarsa (devam zorunlulukları yoksa) yaz dönemini dışında da programdan faydalanabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Başlangıç: 05.11.2020 08:00

Başvuru Bitiş: 08.11.2020 24:00 

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Ekampüs sisteminde yer alan Erasmus Modülü üzerinden yapılacaktır. Erasmus Modülü’nün başvurularda nasıl kullanılacağına ilişkin videoya buradan ulaşabilirsiniz