2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

05 Kasım 2020 Perşembe

2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Değerli öğrencilerimiz,

2020-2021 akademik yılında  Erasmus+ Öğrenci  Öğrenim Hareketliliği programı kapsamında üniversitemizin anlaşmalı olduğu Avrupa’da yer alan üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için online başvuru süreci başlamıştır.

Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı 2020-2021 Güz Döneminde hareketlilikten faydalanacak öğrencilerin hakları 2020-2021 Bahar dönemine aktarılmıştır ve bu öğrenciler önümüzdeki bahar döneminde hareketlilikten faydalanacaklardır. Dolayısıyla açılan bu başvuru dönemi ek yerleştirme niteliğinde olduğundan, bazı kurumların kontenjanları hâlihazırda doludur. Başvuru esnasında tercihlerinizi belirteceğiniz kısımda yalnızca boş kontenjanı olan üniversitelerin isimleri karşınıza çıkacaktır. Eğer başvuru sisteminde karşınıza seçebileceğiniz bir üniversite çıkmıyorsa, bölümünüzün kontenjanları doludur.

BAŞVURU ŞARTLARI

- TRÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilir.

- Başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri TRÜ Erasmus Yönergesi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yönerge için tıklayınız.

- 2020-21 akademik yılında, mezun durumunda olacak öğrenciler başvuru yapamaz.

- Okulu uzayan öğrencilerin başvuru yapabilmesi için bir dönem için en az 30 ECTS değerinde ders alma zorunluluğu vardır. 

- Lisans için en az 2,20/ Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans mezuniyet akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. Ancak bu durumdaki lisansüstü öğrencilerin akademik ortalamalarını gösteren öğrenci işlerinden onaylı transkript belgelerini online başvuru süreci bitmeden Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. 

- Lisansüstü bilimsel hazırlıkta okumakta olan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanamamaktadır.

- 1. sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilir ancak 1. sınıf sürecince hareketlilikten faydalanamamaktadırlar.

- Başvuru kontrol sisteminde akademik ortalaması “0” görünen öğrencilerinde akademik ortalamalarını gösteren öğrenci işlerinden onaylı transkript belgelerini online başvuru süreci bitmeden Dış İlişkiler Ofisine iletmeleri zorunludur.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Lütfen online başvuru yapmadan önce bu linkte yer alan anlaşmalı üniversitelerimizin listesini kontrol ediniz. Üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliği kriterlerini dikkate alınız. Başvuru yapmadan önce internet üzerinden tercih yapmak istediğiniz üniversiteleri araştırınız. Başvuru süresi sona erdikten sonra tercihlerinizde değişiklik yapmak ya da tercih sıranızı değiştirmek mümkün değildir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Pandemi sürecinden dolayı yapılan online dil sınavında, yazılı sınav %50, dinleme sınavı %50 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus notu dikkate alınarak sistem tarafından yerleştirilir.

- Öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliklerine aynı anda başvurması durumunda nihai Erasmus puanlarına  10 puan kesinti  uygulanır: Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Eğer her iki hareketlilik türüne de başvuru yapıyorsanız, Ekampüs sistemi üzerinden hangi hareketlilik türüne öncelikli olarak başvurduğunuzu belirtmelisiniz.

- Daha önce Erasmus Programından faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus programlarından birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlarından birine başvurmuş ve sınava katılmamış öğrencilerin nihai Erasmus puanlarına 5 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus programından faydalanmaya hak kazanmış ve düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmamış öğrencilerin nihai Erasmus puanlarına 5 puan kesinti uygulanır.

- 2019-2020 akademik yılından itibaren, güncellenen program kuralları gereğince, programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan 20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise 30 puan kesinti uygulanır.

- Tüm puan kesintileri tekrar yapılan başvurularda katlanarak devam eder.

- Uygulanacak puan kesintileri birbirinden bağımsız düşünülemez. Örneğin öğrenciye, hakkından zamansız feragat ettiği için 10, düzenlenen oryantasyona katılmadığı için 5 olmak üzere toplamda 15 puan kesinti uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Belge getirmeyen öğrencilere +10 puan uygulanmayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru için belirlenmiş olan son tarihe kadar belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Belge getirmeyen öğrencilere +15 puan uygulanmayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına 10 puan kesinti uygulanır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Daha önce Erasmus Programından faydalanmış olan öğrenciler (Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için Öğrenim Hareketliliği kapsamında geriye kalan sürenin en az 3 ay olması gerekir. 3 aydan daha az süresi kalmış öğrenciler programdan faydalanamaz.

- Dış İlişkiler Ofisi sadece ön yerleştirme yapmaktadır. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için tek dönemde 30 ECTS kredisi alabilmesi ve TRÜ'de 30 ECTS kredisine denk ders saydırabilmesi şarttır. İki dönem için bu sayı 60 ECTS kredisidir. ECTS kredisi tüm Avrupa'da geçerli olan bir kredi ve not sistemidir. Yeterli sayıda ECTS kredi yükü sağlayamayan öğrenciler programdan faydalanamaz. Yurtdışındaki üniversite tarafından istenen dil şartını sağlayamayan öğrenciler de programdan faydalanamaz.

MADDİ DESTEK

Ülkelere göre aylık hibe (burs) miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

MADDİ AÇIDAN KISITLI ÖĞRENCİLER

29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik 100 Avro ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

YTB BURSLU ÖĞRENCİLER

YTB Burslusu olarak üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, Erasmus programından faydalanma hakkı kazanması durumunda, YTB burslarının kesileceği kurumumuza resmi yazıyla bildirilmiştir. YTB burslarının kesilmesini kabul eden öğrencilerin, Erasmus programından faydalanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Ayrıca, YTB burslusu öğrencilerin de süreci takip etmesi önemlidir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Başlangıç: 05.11.2020

Başvuru Bitiş: 09.11.2020 24:00 

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Ekampüs sisteminde yer alan Erasmus Modülü üzerinden yapılacaktır. Erasmus Modülü’nün başvurularda nasıl kullanılacağına ilişkin videoya buradan ulaşabilirsiniz.